E-Arşiv fatura zorunluluğunda yeni düzenleme

E-Dönüşüm uygulamasını benimseyen KOBİ'lerin sayısı her geçen gün artıyor. Amaç, şirketlerin e-fatura ve e-faturalandırmaya geçişi için ciro limitlerini düşürerek daha fazla işletmenin dijital geçişi tamamlamasını sağlamaktır. Geçişe uygun olarak 2020 yılında toplam satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan firmalar, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren elektronik faturalandırma ve elektronik fatura düzenlemeye geçecek. GİB'in yayımladığı yeni tebliğe göre 2022 yılında e-fatura ve e-faturaya geçişin zorunlu olması ile ciro limiti düşürüldü; kombine cirosu 1 gün olan şirketler bu uygulamaları kullanacak. e-Arşiv'in bir diğer şartı da elektronik faturanın mükellefi değil, aynı gün içinde; Mükellef 5.000 TL ve üzeri vergiler dahil, Mükellef olmayanlara 30.000 TL ve üzeri (vergi dahil) fatura kesen firmalar, bu faturayı elektronik olarak düzenlenmiş fatura olarak düzenlemelidir.

Bu şartta da düzenlemeye gidildi:
*22 Ocak 2022'de yayınlanan bir tebliğe göre, vergi ödemekle yükümlü olmayanların günlük en az 5.000 liralık elektronik ortamda fatura kesmesi gerekiyor.
*Vergi ödemek zorunda olanlar için bu tutar yıldan yıla değişen fatura limiti kadardır. (2022 yılı için 2000 lira tespit edilmiştir.)