E-FATURA'YA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

KOBİ’leri bilgilendirmek adına yapılan açıklamada, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılması planlanan değişikliklerle beraber 2022’de e-fatura geçiş zorunluluğuna ilişkin satış geliri limitlerinin düştüğünü ve çok daha fazla firmanın e-faturaya geçişi zorunlu hale geleceği aktarıldı. Zorunlu e-faturaya geçiş asgari limitleri her yıl aşağı çekilmektedir. Peki bu durum hangi firmaları ilgilendiriyor derseniz Gelir İdaresi Başkanlığınca açıklanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılması planlanan bazı değişikliklerle Brüt satış hasılatı 2021’de 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara, gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım ve ya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara e fatura zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, konaklama hizmeti veren otel işletmelerine de zorunlu hale geliyor.


Kimler e-Arşiv Kullanmak Zorundadır?

433 numaralı Vergi Usul Kanunu gereğince internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılat tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan e-Ticaret firmaları e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Geçmesi zorunlu olan firmalar dışında, sisteme girmek isteyen mükellefler de e-Arşiv uygulamasına geçiş yapabilmektedir.

E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

e-Arşiv faturanın kesilme yöntemleri, e-Fatura kesme yöntemleriyle çok benzerdir. e-Arşiv faturası GİB portalı üzerinden ya da özel entegratörler tarafından kesilebilir. Bu noktada GİB portalı ve özel entegratörlerin sağladığı avantajların farklı olduğunu da dikkate almak gerekiyor. Ayrıca e-Arşiv fatura kesmek için işletmeler ve e-ticaret firmaları, kendi bilgi sistemlerini geliştirerek de bu işlemi yapabilirler.

E-Arşiv Fatura Avantajları

 • Maliyetlerinizi en aza indirir.
 • Operasyonunuz hızlanır ve verimliliği artar.
 • Hızlı ve güvenilir fatura akışı sağlar.
 • Yasal geçerli/güvenli saklama ve çevrimiçi erişim olanağı verir.
 • Manuel fatura girişlerinden kaynaklı hataları en aza indirir.
 • İşletmeler istediği zaman fatura bilgilerine ulaşabilmektedir.

E-Fatura ve e-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • E-Fatura’da sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir. E-Arşiv ise e-Fatura kapsamı dışındaki firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesini ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesini sağlar.

 • E-Fatura, elektronik ortamda alıcısına iletilir ve kağıt çıktı alınamaz, e-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de basılı olarak iletilebilir.

 • E-Fatura’da UBL-TR formatı zorunluyken, e-Arşiv’de istenilen format kullanılabilir.

 • E-Arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgasıyla onaylanıp saklanırken e-Fatura’da zaman damgası yoktur.

 • E-Fatura’da gönderilen her fatura önce GİB’e iletilir, e-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında bir rapor ile bilgi verilir.

 • E-Fatura’da GİB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. E-Arşiv kullanıcıları ise Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerini onay alarak kullanabilir.