E-FATURA'YA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Hızlı destek programı nedir sorunun cevabı özetle; Salgın döneminde etkilenen MKİ’lerin faaliyetlerinin devamını sağlamak ve geçmiş dönemlerin ortalama olarak istihdam mevkilerini gözeterek yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

Proje çerçevesinde KOSGEB tarafından hazırlanmış olan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı “ ile birlikte; bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri , imalat ve salgın tarafından daha çok etkilenen bazı ticaret ve hizmet sektöründe MKİ’ler ve yenilikçi işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli sermaye desteği verilecektir.

Covid-19 salgının etkilediği imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile bazı ticaret ve hizmet sektörlerindeki MKİ’lere;

- 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,

- “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile; yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir.

İşletmenin sahibi kadın veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırım uygulanacaktır. Başvuru döneminden bir önceki ayda işletmede çalışmıyor ise personel ‘yeni’ kabul edilmektedir.Mikro işletmeler en fazla 2, küçük işletmeler içinse en fazla 5 personel için destek alabilecektir. Güvenli bir destek verilmesi gerekmektedir. Bu yüzden diğer KOSGEB destek programlarına göre tek farklı olacak kısım kurul ve komite değerlendirme prosedürünün olmayacak olmasıdır.

Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir. Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.

Destek ödemeleri nasıl olacak?

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde olacaktır. Destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemiş ise 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmış ise ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleri ile ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecektir. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecektir.

Başvuru şartları:

– Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörleri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlanmaktadır.

– Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar:

– Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörleri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlanmaktadır.

– Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.
– Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.
– Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.
– 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.
– Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Başvuru yeri:

– Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır
– Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022’dir.

Geri ödeme:

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir.